Przeprowadzenie wyboru nowego systemu informatycznego, bo dotychczasowy nie spełnia oczekiwań lub jest już bardzo przestarzały, wymaga dobrej znajomości procesów biznesowych Firmy oraz dobrego rozeznania rynku systemów informatycznych.

Firmy już wiedzą, że specjalistyczna wiedza, której często nie posiadają, jest potrzebna żeby prawidłowo wybrać najwłaściwszy dla niej system. Korzystanie w tym zakresie z wiedzy specjalistycznych Firm doradczych często przyspiesza proces wyboru systemu informatycznego oraz dopasowuje rozwiązanie wybierając właściwy produkt.

Dla skutecznego przeprowadzenia procesu wdrożenia należy opracować spójną i czytelną architekturę rozwiązania, zgodnie z którą proces wdrożenia przebiegnie sprawniej. Po przeprowadzeniu wdrożenia system informatycznego Teta HR  przeprowadzimy szkolenie personelu z zakresu Finansów i HR oraz udzielimy wsparcia bezpośrednio przy stanowisku pracy.

Firma Nomade KMM należy do sieci Firm Partnerskich od ponad 10 lat.

Świadczymy usługi dystrybucyjno-wdrożeniowe systemu TETA HR oraz TETA ME. Specjalizujemy się we wdrożeniu wszystkich modułów twardego i miękkiego HR oraz modułów finansowych. Dzięki znajomości narzędzi wewnątrz aplikacji, przygotowujemy wiele dedykowanych rozwiązań dla obsługi procesów unikalnych dla działalności każdego Klienta. Przeprowadzamy również wdrożenia modułów logistyki, sprzedaży i projektów przy wsparciu innych partnerów.

We współpracy stawiamy na partnerstwo i wzajemny szacunek - bez tego żadne wdrożenie nie zakończy się sukcesem.

We współczesnym świecie przewagę konkurencyjną i trwały rozwój osiągają te Firmy które inwestują w innowacyjność oraz wspierają badania i wdrożenia nowoczesnych technologii. Polskie przedsiębiorstwa stoją przed wieloma wyzwaniami.

Do najważniejszych wyzwań należą rosnące wymagania i zmienność oczekiwań klientów zainteresowanych coraz bogatszym wyborem kierowanych do nich produktów. Konieczność nieustannego wdrażania nowości, służących spełnianiu potrzeb klientów oraz podnoszeniu konkurencyjności oferty wymaga szybkiego wprowadzania zmian we wszystkich obszarach działalności podmiotów gospodarczych.

Nowoczesne systemy informatyczne, skutecznie wdrożone wspomagają prawidłowe działanie procesów biznesowych dostarczając szybki dostęp do danych. Bez nowoczesnych systemów ERP nie można w XXI wieku mówić o rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Istnienie bazy wiedzy o produktach, procesach i danych finansowych to nieodzowna wiedza potrzebna każdej Firmie i wiedza bez której nie istnieje żadna nowoczesna Firma. Nowoczesnym systemem ERP są wszystkie moduły Teta ERP.