PAKIET TETA ERP

Marka oprogramowania TETA, należąca do Unit4 Polska, od ponad 30 lat dostarcza innowacyjne systemy informatyczne wspierające rozwój średnich i dużych przedsiębiorstw. Z rozwiązań TETA korzysta ponad 2 tys. firm i instytucji, będących liderami w swoich branżach.

Pakiet TETA ERP  to zaawansowane rozwiązanie o starannie zaprojektowanej architekturze i funkcjonalności. Gwarantuje on usprawnienie obiegu informacji w firmie oraz znaczącą poprawę obsługi ważnych procesów wewnętrznych. Wdrożenie systemu TETA HR w przedsiębiorstwie pozwala osiągnąć znaczące korzyści biznesowe.

Pakiet ten odznacza się zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dużą stabilnością i bezpieczeństwem pracy. Zastosowanie TETA HR w organizacji to między innymi:

  1. Zwiększenie produktywności - szybka i wydajna praca dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika
  2. Przystosowanie do modelu działania przedsiębiorstwa - elastyczna i otwarta technologia umożliwia dokonywanie modyfikacji i dostosowań w miarę rozwoju firmy
  3. Podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji poprzez bezpośredni dostęp o strategicznych informacji o każdy aspekcie organizacji
  4. Kontrola kosztów, osiągana poprzez lepszą komunikację z dostawcami oraz większą wydajność wszystkich operacji
  5. Wzrost przychodów dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, co z kolei wspomaga procesy określania nowych szans sprzedaży i szybkie wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz zapewnia wysoki poziom wsparcia i obsługi Klientów
  6. Wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu i ochrony informacji dzięki zaawansowanym mechanizmom nadawania uprawnień

System TETA ERP  obejmuje swą funkcjonalnością dziedziny logistyki, CRM, produkcji, finansów, majątku trwałego, zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu. Osobne moduły wspomagają także obsługę ofert przetargowych, kontrolę jakości wyrobów i usług oraz handel elektroniczny.

Pakiet obsługuje instytucje, firmy handlowe, usługowe a także przedsiębiorstwa produkcyjne o różnych typach produkcji (produkcja na magazyn, na zamówienie, montaż na zamówienie, a także produkcja jednostkowa konstruowana lub konfigurowana na zamówienie). Spełnia specyficzne wymagania różnych branż, a specjalne wersje przystosowane są do obsługi sprzedaży detalicznej i mobilnej. System jest wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe. Świetnie sprawdza się zarówno w firmach, które mają jedną siedzibę, jak i w przedsiębiorstwach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.

System TETA ERP  jest zespołem modułów i aplikacji obsługujących kompleksowo wszystkie procesy zachodzące w organizacji. Należy podkreślić, że wszystkie komponenty są ze sobą ściśle zintegrowane, jak również otwarte na współpracę z oprogramowaniem innych dostawców.

Budowa pakietu TETA ERP  umożliwia skomponowanie z zestawu dostępnych aplikacji systemu optymalnego pod względem profilu i stopnia rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Do pozostałych systemów z rodziny TETA należą:

  1. TETA AIR – predefiniowana wersja systemu HR w modelu SaaS, dla małych i średnich firm
  2. TETA EDU – System ERP usprawniający działanie uczelni wyższych
  3. TETA BPO - model współpracy, w którym wykwalifikowani pracownicy HR z Unit4 Polska zajmują się naliczaniem wynagrodzeń i administracją kadrową klienta.

Więcej informacji o aplikacji:
TETA ERP / TETA HR

PAKIET TETA ME

TETA ME jest platformą dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, współpracującą z aplikacją TETA ERP/HR. Umożliwia ona komunikację między wszystkimi pracownikami firmy w zakresie obiegu dokumentów, wniosków urlopowych czy planowania czasu pracy.

 

Dostępność aplikacji z poziomu przeglądarki lub urządzeń mobilnych zwalnia zespół IT firmy z konieczności dystrybucji nowych wersji aplikacji na wszystkie stacje robocze w firmie - nowe wersje TETA ME są dostępne dla wszystkich użytkowników w infrastrukturze sieciowej po zakończonej aktualizacji na serwerze.

 

Intuicyjny interfejs sprawia, że nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych szkoleń na potrzeby korzystania z TETA ME.

 

Więcej informacji o aplikacji:
TETA ME

 

PLM

Rozwiązanie Teamcenter łączy pracowników w całym cyklu życia produktu za pośrednictwem jednego źródła danych i wiedzy na temat produktów oraz procesów. Oferta dotycząca systemu Teamcenter obejmuje kompleksowe rozwiązania PLM oraz zapewnia elastyczność wyboru zgodnie z potrzebami każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Aplikacja Teamcenter PLM umożliwia szybkie podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania cyklem życia produktu w zaplanowanym miejscu i czasie.

Dzięki uczestnictwu w procesach można sprawdzać powiązane z nimi dokumenty, rysunki 2D oraz modele 3D bezpośrednio na urządzeniach przenośnych.

Oprogramowanie Teamcenter to jedno uporządkowane źródło informacji na temat produktów i procesów, które pozwala użytkownikom pobierać wykazy materiałów (BOM) oraz zapewnia dostęp do funkcji PLM także dla partnerów biznesowych i dostawców, co pozwala zwiększyć ogólną efektywność.

Zaawansowane funkcjonalności do zarządzania treścią i dokumentami pozwalają na pracę w uporządkowanym modelu tworzenia oraz publikowania treści w ramach środowiska PLM.